KK-SCHOOL.THT.IN

            โรงเรียนบ้านคลองกรูด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

.

 
 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 12 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
325 คน

325 คน

53698  
คน
เริ่มเมื่อ 2011-08-06

การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรื่องราวของท้องถิ่นผ่านวิชาศิลปะ ป.๔

สอบ PRE O -Net

วันที่  ๕  มกราคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีการสอบ PRE O-NET
โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและยกระดับลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่าง วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้มอบให้ นางอิชยา รามแก้ว เข้าอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ ๒๗- ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมการพัฒนาเชิงระบบ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้กับครูพี่เลี้ยง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านคลองกรูด ให้นางสาวกันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา เข้าอบรมในครั้งนี้

การเรียนภาษาโดยผ่านวิชาศิลปะ
๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๙


 
กิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง


ทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้นำนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของจังหวัดกระบี่ เช่น
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  สุสานหอย กำแพงประวัติศาสตร์


กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า


พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ได้รับการฝึกกระบวนการและจินตนาการ

โดยผ่านการวาดรูป
ผู้ใหญ่ใจดีมอบหนังสือ
โรงเรียนบ้านคลองกรูดต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ฝากหนังสือ
มากับ นายสวรรยา อนันต์ เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกรูด
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ร้านลิ่มเฮงก๋วยเตี๋ยวต้มยำ  บริจาคหนังสือสมุดภาพระบายสี
คุณครูหมวย  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  บริจาคหนังสือขายหัวเราะฉบับพิเศษ รอยยิ้มของพระราชา


เตรียมพร้อม สำหรับ NT

การเตรียมพร้อม และฝึกฝน อยู่เป็นนิจ เพื่อหาจุดที่จะแก้ไข

ในการรับมือกับการสอบ NT ของ นักเรียน ชั้น ป. ๓

ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ นายสวรรยา  อนันต์
 นักศึกษาฝึกสอน ผู้วาด
 

 


chotchuang.pr