โรงเรียนบ้านคลองกรูด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 2 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
96 คน
3336 คน
52686 คน
เริ่มเมื่อ 2011-08-06

http://www.kk-school.tht.in/

 

วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านคลองกรูด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน  สืบสานความเป็นไทย  ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงสุขภาพ"

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บเพื่อครูไทย การศึกษาไทย

สหวิชา ดอท คอม

ผู้ใหญ่ใจดีมอบหนังสือ มือสอง 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายภสุ - นางอุษณีย์ เกื้อสกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ /นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๕ สุราษฎร์ธานี 

บริจาคหนังสือมือสองให้โรงเรียนบ้านคลองกรูด

เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน และเพิ่มพูนความรู้

โดยมี นายประพันธ์ โชติช่วง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองกรูด

และนางอิชยา รามแก้ว  เป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ขอขอบคุณท่านทั้งสอง


การดำเนินงานควบคุมภายใน

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

โดยกลุ่มอำนวยการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการดำเนินงานควบคุมภายใน ให้กับโรงเรียนในสังกัด

ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๑

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้มอบหมายให้ นางอิชยา  รามแก้ว เข้าอบรม


การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ณ โรงแรม เคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้ให้ นางอิชยา  รามแก้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกัลศตวรรษที่ ๒๑ 

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับครูที่สอนสาระการออกแบบ

และเทคโนโลยี

โดย กลุ่มนิเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องเทพลักษณ์  โรงแรม เค พาร์ค  สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้มอบหมายให้ นางสาวกันต์ฤทัย ถิ่นเทพา

เข้าอบรมในครั้งนี้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เข้มแข็ง (งบแลกเป้า)

ณ ห้องเทพลักษณ์  โรงแรม เค พาร์ค  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้มอบหมาย นางอิชยา  รามแก้ว เข้าประชุมในครั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ ครูที่สอนภาษาไทย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านการเขียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรม เค พาร์ค

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้ส่ง นางสาวกันต์ฤทัย ถิ่นเทพา เข้าประชุม ในครั้งนี้


อบรมครูสอนภาษาไทย ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ได้จัดอบรมครูที่สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑  ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรม เค พาร์ค

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ส่ง นางสุจารี  แถมเงิน เข้าอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

พระมหาบอย วัดสามัคคีผดุงพันธ์  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ได้มาแนะแนวการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อการถวายในหลวง

ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์


ค่ายอัจฉริยะคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 นักศึกษา เอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วมกับโรงเรียนบ้านซอย ๒ โรงเรียนบ้านซอยสิบ

โรงเรียนบ้านคลองกรูด โรงเรียนบ้านวังหวาย และโรงเรียนบ้านควนนิมิต

จัดเข้าค่ายอัจฉริยะคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕


ตม.จว.สุราษฎร์ธานี มอบคอมพิวเตอร์

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายใต้การนำ ของ พ.ต.อ. สุนทร  อรุณนารา  ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี

ได้มอบคอมพิวเตอร์ Lenovo  C 220  และเครื่อง ปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ

Brather รุ่น DCP - T 300 โดย ผอ.ประพันธ์  โชติช่วง และ

นายสุธรรม  ศรีทับทิม  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองกรูด

เป็นผู้รับมอบ


จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๕๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


โครงการพัฒนาศักยภาพครู

วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายและอาจารย์นิเทศก์

เพื่อรับทราบปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ออกไปฝึก

ในโรงเรียนต่างๆ  ซึ่ง ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข  คณะบดีคณะครุศาสตร์

เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมในโครงนี้


นำเสนอสื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ป.๕

วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ปีที่ ๔

คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้มาติดต่อเพื่อจะนำเสนอสื่อการสอนใน

วิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่โรงเรียนบ้านคลองกรูด

นางสาวนุรตัสนีม  อูมูดี

นางสาวบุณยานะ  บุญเกษม

นางสาวจุฑาทิพย์  นวลแก้ว

นางสาวฟาติน สะมายอ


วิจัยสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘

นางสาวอิสริยะ  แก้วยิ้ม และนางสาวสุนิสา  สุขอ่อน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้ทำการวิจัยสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ กับ นักเรียนชั้น ป.๖


ทัศนศึกษากาญจนบุรี

วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้นำนักเรียนทัศนศึกษา ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ต้านยาเสพติดโดยครู D.A.R.E

วันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองกรูดร่วมกับ

สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

สิ่งเสพติด โดยมี ด.ต.อรุณ  แสงอรุณ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ในครั้งนี้


สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ พล่าซ่า

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

นายชุมพล  ศรีสังข์  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

ผอ.ประพันธ์  โชติช่วง , นายสุธรรม  ศรีทับทิม  ประธานกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านคลองกรูด

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  และเจ้าหน้าที่


รับนโยบาย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต ๑

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของอำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้ารับฟังนโยบายจาก

นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ที่โรงแรมสยามธานี เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายช้างคู่

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประธานเครือข่ายช้างคู่ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ในเครือข่ายช้างคู่ ณ โรงเรียนวัดกงตาก เพื่อพัฒนาการศึกษา

ของเครือข่าย


พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี

นายชุมพล  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประธานในการอบรม

ทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ใน ๑ ปี ณ ห้องออร์คิด

โรงแรมนิภาการ์เด้น  สุราษฎร์ธานี โดย มีผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่สอน

ป.๑ 


ทัศนศึกษาแหล่งเมืองศรีวิชัย

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้นำนักเรียน

ไปยังแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอำเภอไชยา ดินแดนแห่ง

เมืองศรีวิชัย ศึกษาโบราณสถานแห่งวัดพระบรมธาตูไชยา


คณะทำงานกลั่นกรองผลงาน"ตามรอยเกียรติยศฯ"

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาครู

และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมปฏิบัติการกลั่นกรองผลงาน

"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๙

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

นางเรณู มาย้าย / น.ส.อรวรรณ โอวรารินทร์ /น.ส.สุพรรณี หิริศักดิ์สกุล /นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน 

นางคมเนตร ปนสันเทียะ /นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ /นายประพันธ์ โชติช่วง

คณะพิจารณาภาคอิสาน

นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ / นางคมเนตร  ปนสันเทียะ / นางสาวอรวรรณ โอวรารินทร์ / นางนภสกร ผ่องอำไพ

นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์ / นายประพันธ์  โชติช่วง

สุพรรณี/ ขัวญชัย /ประพันธ์ / จารุวรรณ / ครูชาวฟิลิปปิน/ วรรณชนก /ธนิดา /ศุภรัตน์

นางรุจิเรข แสงจิตต์พันธุ์  / นางชัดเจน  ไทยแท้

นายภคิน ธรรมนูญ/ นายไพรัช ทองสุ /นายชุมพล ฝูงใหญ่ /นางกนิษฐา ช่างถม

นางสาวนงลักษณ์ เวศน์รัชสกุล /นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์ / นางธนิดา  ตะรุสะดำรง

นางสาวละเอียด  สดคมขำ

นางสาวนงลักษณ์  เวศน์รัชสกุล

นางสาววรรณชนก รอดหยู่

นางกนิษฐา ช่างถม / นายไพรัช ทองสุ /นายภคิน ธรรมนูญ / นายชุมพล ฝูงใหญ่ /นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่

นายอารยัน แสงนิกุล


ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๑ 

(๑ เมษายน ๒๕๕๘) ซึ่งนำโดย นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู รอง ผอ.สพป.สฎ.๑


งานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล

 ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘ น.ส.ธิติมา  ถาวรรัตน์  ศน.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ได้เข้ามาติดตามงานวิจัยด้านการเพิ่มประสิทธิผลการบริหาร

ด้านการจัดการเรียนการสอน


แนะแนวการเรียนต่อชั้น ม.๑

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

ได้มาแนะแนวการเข้าเรียน ในชั้น ม.๑ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกรูด

โดยภายใต้การนำของ นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า รอง ผอ.โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)


การติดตามงานของ ศน.เขตพื้นที่

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสุทธิพงษ์ ทองสร้าง ศน.สพป.สุราษฎร์ เขต ๑

ได้ออกติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลองกรูด


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อิมแพค เมืองทองธานี

ผอ.ประพันธ์ ได้เป็นคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมการนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในส่วนของกิจกรรมการจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ๑๗๒/๒๕๕๘


ปี ๒๕๕๘ ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย

ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และได้ประชุมผ่าน

ทางวิดิโอคอนเฟอร์เร้น ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้ จัดให้คณะครู และผู้ปกครอง 

รับฟังนโยบายในครั้งนี้


วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

อบต.ทุ่งรัง โดยการนำของ นายก สหัส  ตรงบรรทัด  ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก

ที่ อบต.ทุ่งรัง เสาร์ที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งรัง

ทั้ง ๓ โรงคือ โรงเรียนบ้านควนนิมิต  โรงเรียนบ้านวังหวาย โรงเรียนบ้าานคลองกรูด

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับการแสดงของนักเรียนแต่ละโรง


คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

พร้อมด้วย นายประพันธ์ โชติช่วง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองกรูด

นางสุจารี  แถมเงิน ครู โรงเรียนบ้านคลองกรูดและเจ้าหน้าที่

ของเขตพื้นที่ ได้ออกเยี่ยมบ้าน ด.ช.พงษ์สิทธิ์  สุขสนิท

นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้มอบ ข้าวสาร

และอาหารแห้ง เสื้อผ้า

 


พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและผู้บริหาร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูพี่เลี้ยง

และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร ประโยชน์ คุปกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และ ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร์

บรรยายเรื่อง "คณะครุศาสตร์กับบทบาทการผลิตครู"

ดร.สมคิด  นาคขวัญ  บรรยายเรื่อง "การฝึกประสบการณ์ิชาชีพครูในสตวรรษที่ ๒๑"


พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้จัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอน

ในวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยนายชุมพล ศรีสังข์

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมพัฒนา

ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น วันที่ ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องชโนทัย โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมครูที่สอนในระดับประถมศึกษา โรงละ ๒ คน


ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ คนใหม่

นายชูศักดิ์ ชูช่วย รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

เดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗


บูรณาการสิ่งแวดล้อมควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน , ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ได้ออกค่ายโครงการ"นศ.มอ.บูรณาการแหล่งเรียนรู้

ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง ก้าทันเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านคลองกรูด"

ได้ทาสีห้องสมุด วาดภาพป่าชายเลน ในห้องสมุด

สัตว์น้ำที่ดองเพื่อการศึกษา พร้อมติดพัดลมในห้องสมุด

  แปลงปลูกผัก


 แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

วันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนากรอบแนวทาง

การดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องข้าวสาร โรงแรม โฮเต็ล เดอ ม็อก  กรุงเทพฯ


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายรัฐบาล

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อรับฟังนโยบายรัฐบาล

นายวิทยา ศักดา ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

นายประทีบ ทองด้วง รอง ผอ.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

 


โครงการพัฒนารูปแบบ การจัดเรียน การสอน

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้จัดประชุม ผู้บริหาร ครู

โรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นส์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


สรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.

สพฐ.ได้ดำเนินการทำการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ

ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับ สพฐ.

ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ


"ร่วมสืบทอดพุทธศาสตร์  สร้างทายาทพุทธธรรม"

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งรัง ซึ่งมี ๓ โรง

ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนนิมิต โรงเรียนบ้านวังหวาย

และโรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้เข้าค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๕

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ณ วัดกรวด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดำเนินการโดย อบต.ทุ่งรัง  ภายใต้การนำของ

นายสหัส ตรงบรรทัด นายก อบต.ทุ่งรัง


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทำวิจัยเกี่ยวไม้ดอก

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้มาทำวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อประกอบการเรียนของนักศึกษา


ครูปลายทางประชุมและรับฟังการสอนทางไกลฯ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

สพฐ.ได้ให้นโยบายการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล

โรงเรียนบ้านคลองกรูด เป็นสถานที่รับฟัง

การชี้แจงในครั้งนี้ โดยมีโรงเรียนบ้านวังหวาย

และโรงเรียนบ้านควนนิมิต เข้าร่วมด้วย

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางศึกษา จำนวน ๒๑ คน

จากทั้ง ๓ โรง


การฝึกอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  สพป.สุราษฎร์ธานี ได้จัดการฝึกอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย

สู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ณ ห้องพนม - ดอนสัก - นาสาร โรงแรมเค พาร์ค  จ.สุราษฎร์ธานี


สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้นำนักเรียนเข้าร่วม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ในระหว่าง

วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

เข้าร่วมวันวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

๘ สิงหาคม "วันอาเซียน"

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน

ดังนี้ -ให้นักเรียนแต่ระดับชั้นร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ

-ตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

-ให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับการแต่งกายและดอกไม้ของแต่ละชาติ
ติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายแผนและนโยบาย

ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้อบรมผู้ที่รับผิดชอบ

การทำข้อมูล e-MES ของโรงเรียน ให้กับโรงเรียนใน

อำเภอกาญจนดิษฐ์  ที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี


ประชุมปฎิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.สฎ.๑

ได้จัดประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาคบังคับ

พ.ศ.๒๕๕๗ และแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โดยมีครูที่ทำหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน

ในอำเภอกาญจนดิษฐ์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม

นายอุดม  ทิพย์มณี  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  เป็นประธาน


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสุทธิพงษ์  ทองสร้าง ศน.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

โดย มี ผอ.ประพันธ์  โชติช่วง  ให้การต้อนรับ

 ได้มาติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองกรูด

 และสังเกตการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ คือ น.ส.อรอนงค์ ถิ่นเทพา

ให้คำแนะนำคุณครูสุจารี แถมเงิน

สังเกตการสอนของคุณครู อรอนงค์  ถิ่นเทพา  ป.๓


ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการ

จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลผลงานของผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลคุรุสภา

และจัดทำข้อมูลถอดประสบการณ์งานสอนดีเด่นของครูดีในดวงใจ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ประธานคณะทำงาน

นายชวลิต  โพธิ์นคร               ผอ.สพค.

กลุ่มที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลผู้เสนอรับรางวัลคุรุสภา

๑.นางสุวิมล  พุกปะยูร          ข้าราชการบำนาญ

๒.นางธนิดา  ตะรุสระดำรง        ข้าราชการบำนาญ

๓.นางสาวละเอียด  สดคมขำ     ข้าราชการบำนาญ

๔.นางเรณู  บัญชา    ข้าราชการบำนาญ

๕.นางเรณู  มาย้าย   ครู ร.ร.บ้านโพนพิทยา  สพม.๓๙

กลุ่มที่ ๒ จัดทำข้อมูลถอดประสบการณ์งานสอนเด่นของครูดีในดวงใจ

๑.นางชัดเจน  ไทยแท้   ข้าราชการบำนาญ

๒.นายประพันธ์  โชติช่วง   ผอ.ร.ร.บ้านคลองกรูด  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

๓.นายขวัญชัย  ชูช่อเกตุ   ผอ. ร.ร.บ้านบ่อน้ำร้อน  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มที่ ๓ งานวิจัยติดตามการพัฒนา

๑.นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

๒.นายวีระ  ทวีสุข   รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี  เขต ๑

๓.นายกัมปนาท  วัชรธนาคม  ผอ.ร.ร.ชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๔.นายอภิชาติ  เลนะนันท์  ผอ.ร.ร.วัดเจริญสุขาราม  สพป.สมุทรสงคราม

๕.นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น  ผอ.ร.ร.วัดกลางบางแก้ว  สพป.นครปฐม เขต ๒

๖.นางสาววรรณชนก  รอดหยู่  ผอ.ร.ร.วัดกองแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๗.นางจารุวรรณ  แก่นทรัพย์  ข้าราชการบำนาญ

๘.นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า  ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

๙.นางสรัญญา  แสงชัย  ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

กลุ่มที่ ๔ จัดทำหนังสือตามรอยเกียรติยศ

๑.นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม  ผอ.ร.ร.บ้านผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒

๒.นายพินิจ  สุขะสันติ์  นักวิชาการศิลป์ชำนาญการพิเศษ สวก.

๓.นางสถิรา  ปัญจมาลา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สอ.

๔.นางสาวเพียงแข  เติมภิญโญ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สอ.

๕.นางสำเนียง  วิลามาศ  ครู ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ฯ สพป.นนทบุรี เขต ๒

กลุ่มที่ ๕ ฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุม

๑.นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพค.

๒.น.ส.อรวรรณ  โอวรารินทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพค.

๓.น.ส.วีรนุช  วิฑูรานนท์  นักทรัพยากรชำนาญการ สพค.

๔.นางกษมา  จันทร์ศรี  นักวิชาการชำนาญการ สตผ.

๕.น.ส.กริษฐา  เจริญเลิศ  นักวิชาการปฏิบัติการ สตผ.

๖.น.ส.สาวิตรี  แสนสี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต ๔


ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้แผนปฏิบัติเป็นเครื่องมือ

วันที่ ๓๐ มิ.ย - ๑ ก.ค. ๕๗  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือและมอบนโยบาย ในการบริหารสถานศึกษา

 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  อ.เมื่องฯ  จ.สุราษฎร์ธานี


 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลผลงานของ "สพฐ.ดีเด่น"

สพค. ได้จัดประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลผลงานของ "สพฐ.ดีเด่น"

จัดทำต้นฉบับหนังสือ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" และจัดทำเอกสารถอดประสบการณ์การสอนดี

"ครูดีในดวงใจ" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน 

นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์  ที่ปรึกษา สพฐ.

ประธานคณะทำงาน

นายชวลิต  โพธิ์นคร  ผอ.สพค.

กลุ่มที่ ๑ จัดทำ/วิเคราะห์ข้อมูล "สพฐ.ดีเด่น" ประกอบด้วย

๑.นางสุกัญญา  งามบรรจง  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. (ด้านพัฒนาสื่อและการเรียนรู้)

๒.น.ส.วิภาพร  นิธิปรีชานนท์    ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. (ด้านวิจัยทางการศึกษา)

๓.นายกฤษฎี  ศรีบรรพต  รอง ผอ.สพค.

๔.นายเพช็รสมร  อุทุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพค.

๕.นางปราณิศา  กลิ่นประสม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม

๖.น.ส.อรวรรณ  คำมาก  นักวิเคราะห์นโยบายฯ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

๗.นางเรณู  มาย้าย  ครู รร.บ้านโพนพิทยา สพม.๓๙ (พิษณุโลก)

๘.นางละเอียด  สดคมขำ  ข้าราชการบำนาญ

๙.นางธนิดา  ตะรุสะดำรง  ข้าราชการบำนาญ

กลุ่มที่ ๒ จัดทำต้นฉบับหนังสือ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

๑.นายพินิจ  สุขะสันติ์  นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ สวก.

๒.นางมณฑา  จำปาเหลือง  ผศ.คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี

๓.นายนิอิสเฮาะ  นิเงาะ  ผอ.รร.บ้านเจาะกือแย  สพป.ปัตตานี เขต ๓

๔.นายสุเนตร  ทองคำ  ผอ.รร.ยางอุ้มวิทยาคาร  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

๕.นายเฉลิมพล  หล้าเพ็ง  ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง  สพป.เชียงราย เขต ๓

๖.นางสำเนียง  วิลามาศ  ครู รร.ชลประทานสงเคราะห์  สพป.นนทบุรี เขต ๒

๗.นายไพรัช  นวลขำ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สพป.ราชบุรี เขต ๑

กลุ่มที่ ๓ คณะจัดทำเอกสารถอดประสบการณ์การสอนดี "ครูดีในดวงใจ"

๑.นางชัดเจน  ไทยแท้  ข้าราชการบำนาญ

๒.นางจารุวรรณ  แก่นทรัพย์  ข้าราชการบำนาญ

๓.น.ส.วรรณชนก  รอดหยู่  ผอ.รร.วัดกองแก้ว  สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๔.นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม   ผอ.รร.บ้านผือ  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒

๕.น.ส.อมรทิพย์  เจริญผล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต ๓

๖.นางธัญพร  ภุมรินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สพป.พิษณุโลก เขต ๒

๗.นางสรัญญา  แสงชัย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    สพป.พิษณุโลก เขต ๒

๘.น.ส.พิสมร  วัยวุฒิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม.เขต ๓๙

๙.นายประพันธ์  โชติช่วง  ผอ.รร.บ้านคลองกรูด  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

๑๐.นายขวัญชัย  ชูช่อเกตุ  ผอ.รร.บ้านบ่อน้ำร้อน  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มที่ ๔ ฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุม

๑.นายบุญชัย  ตั้งอุทัยสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สพค.

๒.น.ส.อรวรรณ  โอวรารินทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สพค.

๓.น.ส.วีรนุช  วิฑูรานนท์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สพค.

๔.นางกษมา  จันทร์ศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สตผ.

๕.น.ส.กริษฐา  เจริญเลิศ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สตผ.

๖.น.ส.สาวิตรี  แสนสี  นักทรัพยากรบุคคลปิบัติการ  สพป.ขอนแก่น เขต ๔

นายกฤษฎี  ศรีบรรพต  รอง ผอ.สพค.

นางชัดเจน  ไทยแท้  ข้าราชการบำนาญ

คณะทำงาน กลุ่มที่ ๓  คณะจัดทำเอกสารถอดประสบการณ์การสอนดี "ครูดีในดวงใจ"


เรียนนอกห้องเรียน

อ่านหนังสือกับคุณครูก่อนเลิกเรียน


๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้จ่ายเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยจ่ายผ่านผู้ปกครองนักเรียนภาวะผู้นำ

๑๗  มกราคม ๒๕๕๗ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองกรูด เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาภาวะผู้นำ


  ทัศนศึกษาเขื่อนรัชชประภาเนื่องในวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ อบต.ทุ่งรัง และโรงเรียนที่อยู่ในตำบลทุ่งรัง

ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนนิมิต โรงเรียนบ้านวังหวาย และโรงเรียนบ้านคลองกรูด

ทัศนศึกษาเขื่อนรัชชประภา และ น้ำพุร้อน บ้านท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน


เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรังให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ นักวิชาการจาก รพ.สต.ทุ่งรัง ให้ความรู้แก่นักเรียน

เพื่อตรวจสุขภาพของตัวเอง และเจ้าหน้าที่ ได้ ฉีดวัคซีนป้องกัน คอตีบ และบาดทะยัก

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ป.๑


  นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีการยาง

ได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทำโครงการเพื่อชุมชน จำนวน ๕ คน

ได้แก่ นางสาวเฉลิม  แสงทอง  นางสาววิจิตรา  บัวอ่อน นางสาวชุตินันท์  เชาว์กุล

นางสาวศุภลักษณ์  กองแก้ว  นางสาวสุนิตศา  จันทร์แก้ว


พิธีมอบประกาศนียบัตร

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล ได้มอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนบ้านควนยูง

ให้กับนักเรียน จำนวน ๕ โรง ที่ คุณครู D.A.R.E.ได้สอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนยูง โรงเรียนบ้านซอย ๑๐ โรงเรียนบ้านควนนิมิต โรงเรียนบ้านวังหวาย

และโรงเรียนบ้านคลองกรูด   จำนวนนักเรียน ทั้งหมด ๖๑ คน

โดย พ.ต.ท.อธิวัฒน์  ไชยศรีสุทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.ขุนทะเล ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

ได้ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับ เขต

เพื่อเข้าร่วมระดับภาคที่จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และผลการแข่งขัน ดังนี้  หนึ่งเหรียญทอง  สองเหรียญเงิน  สองเหรียญทองแดง

เหรียญทองจาก การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.๔-๖

เด็กชายณัฐดนัย  โกละกะ กับ เด็กหญิงวลัยรัตน์ เรืองเดช

เหรียญเงิน จาก การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๔-๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขสนิท

เหรียญเงิน จาก การวาดภาพระบายสี ป.๔-๖

เด็กหญิงอมรรัตน์  หิรัญเรือง

เหรียญทองแดง จาก การประกวดมารยาทไทย ป.๑-๓

เด็กชายจักรพงค์ แย้มพัฒน์ กับ เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงสุวรรณ

เหรียญทองแดง จากการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.๔-๖

เด็กชายปิยะ ประจง กับ เด็กชายเดชา เผือกผ่อง


มอบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมาชิกกลุ่มอาสา สานฝันปันสื่อ ได้ทำการสำรวจความต้องสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ

และได้มอบให้โรงเรียนบ้านคลองกรูดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

โดย ผอ.ประพันธ์ โชติช่วง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

รายชื่อสมาชิกกลุ่มอาสา สานฝันปันสื่อ กลุ่มเรียน 5310.151

๑.นางสาว อรอุมา  แก่นบุญ  (ประธาน)

๒.นางสาว สุนี  หมาดลา  (เลขานุการ)

๓.นางสาว อัสนา  โสยดี  (กรรมการ)

๔.นางสาว มัสกะห์  ดาโอ๊ะ  (กรรมการ)

๕.นางสาว กนกอร  นุ่งอาหลี  (กรรมการ)

๖.นางสาว ซูไรดา  วาจิ  (กรรมการ)

๗.นางสาว สุพียา  แดเบาะ  (กรรมการ)

๘.นางสาว นูรฮูดา  สาแม  (กรรมการ)

๙.นางสาว ซันมา  เกษม  (กรรมการ)

๑๐.นางสาว สุนิษา  ขุนจันทร์  (กรรมการ)

๑๑.นางสาว จิราวรรณ  ยิ่งยง  (กรรมการ)


  ทัศนศึกษาปราสาทพนมรุ้ง

วันที่ ๙ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้นำนักเรียนทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และ นครนายก

เขาใหญ่  จ.นครราชสีมา

สักการะ ย่าโม

นายสุธรรม ศรีทับทิม ประธานกรรมการสถานศึกษา

นายจินตวัฒน์  อินทร์พรหม กรรมการศึกษา

ก่อนขึ้น ศึกษาตัวปราสาทพนมรุ้ง

ประธานกรรมการสถานศึกษา กำลังวางก้อนหิน

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

บันไดนาคราช เพื่อขึ้นไปนมัสการพระสุภัทรบพิตร และปล่องภูเขาไฟกระโดง จำนวน ๒๙๗ ขั้น

พระสุภัทรบพิตร

คาถาบูชา

ศึกษาปล่องภูเขาไฟกระโดง

สะพานแขวน ที่ข้ามปล่องภูเขาไฟกระโดง

นางฟ้าประจำสะพานแขวน

สะพานแขวน

บรรยากาศภายในรถ


ราชภัฏวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

มหาาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานราชภัฏวิชาการ

และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับสอง การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้จากกระดาษ

คือ เด็กชายศุภาพงษ์ แดงสุภา กับ เด็กชายธีรทัฐ ชูคงคุณ


                           การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านวังหวาย โรงเรียนบ้านควนนิมิต

และโรงเรียนบ้านคลองกรูด ได้ดำเนินการ

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้นักเรียน ป.๖

โดย ครู D.A.R.E. จากสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล

๑๓ ชั่วโมง


                                                                                                                                                                  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา

ในสังกัดทุกโรง เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จะได้

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ โดย

นายวิทยา ศักดา  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธาน

และหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ของสพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ซึ่งจัดที่โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงเรียนมอบให้นายประจักษ์ แถมเงิน

กับนางสาวอรอนงค์ ถิ่นเทพา

เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


    สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
นำทีมโดย ผอ.วิทยา ศักดา  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
ร่วมกับฝ่ายแผน ฝ่ายนิเทศ และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๓๐ โรง
ที่สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
ณ โรงแรมสยามธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 

ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดการสอนของครู D.A.R.E

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล

ได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๕ โรง ได้แก่

โรงเรียนบ้านควนยูง

โรงเรียนบ้านซอย ๑๐

โรงเรียนบ้านควนนิมิต

โรงเรียนบ้านวังหวาย

โรงเรียนบ้านคลองกรูด

เพื่อกำหนดวันและเวลาให้ ครู D.A.E.R เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.๖

ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑๓ ครั้ง


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จังหวัดกระบี่

อาหารเช้า ณ ชั้น ๖ ของโรงแรมที่ประชุม


               สปพ.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนการบริหารจัดการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จังหวัดกระบี่

ภายใต้การนำของ ผอ.วิทยา ศักดา ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑


จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้จ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี

ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์(หลักสูตร ๕ ปี)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ ๔

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านคลองกรูด ซึ่งเป็นเครือข่ายกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัย ได้ส่งนักศึกษา จำนวน ๔ คน

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ๒ คน ได้แก่

นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์

นางสาวหานาดี  สามะเต็ง

หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  จำนวน ๒ คน ได้แก่

นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะแล๊ะ

นางสาวกัสนีรา  เจ๊ะโซ๊ะ


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาสู่ASEAN

วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี


สมาคมชาวกาญจนดิษฐ์มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันครู

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ สมาคมชาวกาญจนดิษฐ์ได้มอบทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนที่สังกัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ โรงละ ๒ ทุน

ทุนละ  ๒,๕๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านคลองกรูดได้คัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าทุนไนครั้งนี้ ได้แก่

๑.เด็กหญิงชนากานต์  โกละกะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒.เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ปาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คลิ๊กนี้มีความหมาย

 

 

chotchuang.pr